VELKOMMEN TIL DIN FORD TILBEHØRSKATALOG

Enten du ser etter spesielt stylingtilbehør, ønsker å beskytte bilen din eller gjøre kjøringen enklere og morsommere – det store utvalget av Ford tilbehør finner du med kun noen få klikk.

Vennligst velg bil
Vennligst velg varebil

Sykkelstativ bak

Med sykkelstativ av høy kvalitet kan du trygt ta med deg syklene dine.

LES MER

Takstativ

Vær trygg på at lasten er godt sikret. Takstativ er påkrevet ved taktransport.

LES MER

Avtagbart tilhengerfeste

Avtagbart tilhengerfeste er designet for enkel håndtering, fullstendig tilpasning og integrering med bilens elektriske systemer. Du kan enkelt demontere tilhengerfestet når du ikke trenger det.

LES MER

Nettstedet www.ford-tilbehoer.no blir levert av Ford Motor Norge AS. Adgang til nettstedet gis etter de regler og betingelser som er beskrevet nedenfor. Du kan også lese mer på nettstedet om Fords datasikkerhet.

Generelle vilkår

Ford har gjort alt for å sikre at den informasjonen som dette nettstedet inneholder er korrekt.

Ford bestreber seg konstant på å forbedre spesifikasjoner, design og produksjon av bilene, og det skjer løpende forandringer. Selv om vi gjør vårt beste for å ajourføre spesifikasjoner, kan ikke dette nettstedet betraktes som en fullstendig oversikt over Fords produkter eller serviceytelser - liksom det ikke utgjør noe tilbud på noen bestemt bil. Distributører og forhandlere er ikke agenter for Ford, og har ingen autoritet til å forplikte Ford med utsagn, antydede forpliktelser eller representasjon. Enhver henvisning til fart eller ytelse på dette nettstedet skal ikke forstås som noen oppfordring til å kjøre verken farlig eller med hastigheter ut over det loven tillater.

Alle verdier for drivstofføkonomi er fastsatt i overensstemmelse med EU-direktivet 93/116/EU. Tallene er utregnet etter samme testsyklus som ved den offisielle utslippsklassifiseringen. I den daglige bruken av bilen kan det faktiske forbruket avvike fra testverdiene avhengig av kjøreteknikk, vei og trafikksituasjon, miljømessige faktorer og bilens tilstand. Hvis du er i tvil, spør din Ford-forhandler.

Copyright

Alle rettigheter inklusive opphavsrett og databaserettigheder til nettstedet med innhold er Fords eiendom, eller Ford innehar lisensrettighetene eller brukstillatelse fra eieren av rettighetene, eller ifølge gjeldende lov. Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, videresende, sende eller overføre noen tekst, bilde, grafikk, logo, knapp, ikon eller kopi, eller velge ut eller arrangere noe av dette inklusive underliggende kildekode eller programvare til noe kommersielt eller offentlig formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra Ford eller rettighetsinnehaveren.

Materiale og/eller informasjon på dette nettstedet skal ikke bearbeides, endres eller gjøres om - eller brukes til andre formål enn ikke-kommersiell privat bruk. All anvendelse av nettstedet skal bare brukes til lovlige formål.

Ford forbeholder seg retten til å bruke alt det materialet som blir tilført nettstedet, inklusiv tekst og bilder enten på nettstedet eller i enhver annen form, inklusiv offentlig omtale eller reklame. Ford forbeholder seg retten til å se tilføyelser til nettstedet, og å redigere eller avvise enhver tilføyelse.

Ansvarsfraskrivelse

Vi prøver å sikre at informasjonen på nettstedet er nøyaktig, komplett og oppdatert. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av de regler og betingelser som trer i kraft den første gangen du bruker nettstedet.

Uten at det påvirker dine juridiske rettigheter er nettstedet med all informasjon, tekst, navn, bilder, logoer, lenker og ikoner og andre materialer (uten unntak) gjort tilgjengelig "som det står", uten noen representasjon, garantier eller godkjennelse, verken uttrykt eller underforstått. I særdeleshet gir vi ingen garanti eller hefter for nøyaktigheten eller komplettheten for informasjonen på dette nettstedet, liksom vi heller ikke kan garantere at bruken av nettstedet kan skje uforstyrret eller uten feil, samt at nettstedets servere eller datamaskiner til enhver tid er fri for datavirus.

Ford kan ikke holdes ansvarlig overfor noen person for skader eller tap som kan skje ved bruk av informasjon fra nettstedet eller produkter vist på nettstedet inklusiv - uten unntak - indirekte eller følgeskader eller noen skader overhodet som er oppstått ut fra bruk eller tap av bruksevne, data eller fortjeneste enten i handling under kontrakt, forsømmelse eller andre skadevoldende handlinger oppstått ut fra eller i forbindelse med bruk av nettstedet.

Uansett hva som ellers står i avsnittet om regler og betingelser, vil vi ikke hefte for krav som er relatert til funksjonaliteten eller tilgangen til dette nettstedet.

Varemerker

Alle navn, bilder og logoer som identifiserer Ford, er Fords eiendom. Alle tredjeparts merker, produkter, servicetjenester og firmanavn som omtales på dette nettstedet er varemerker, tjenestemerker og handelsnavn som tilhører deres respektive eiere. Ford gir ikke tillatelse til at de blir brukt av andre personer enn deres eiere. Enhver form for bruk utgjør en krenkelse av eierens rettigheter.

Eksterne lenker

Ford representerer ikke, garanterer ikke og er heller ikke ansvarlig overfor eksterne nettsteder som kan lenkes til fra dette nettstedet. Ethvert eksternt nettsted som du besøker ved å klikke gjennom en lenke på dette nettstedet, er utenfor Fords kontroll, og besøket på nettstedet er helt og holdent ditt eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse for programvare

Programvaren som kan lastes ned fra dette nettstedet er omhyggelig skannet og testet på alle trinn i produksjonen, men - som med all ny programvare - anbefaler vi likevel at du kjører et virusprogram for å sjekke programvaren før du tar den i bruk. Vi anbefaler også at du har en oppdatert sikkerhetskopi av harddisken før du bruker programmet. Ford kan ikke ta ansvar for noen form for forstyrrelse, avbrudd eller tap av data på din datamaskin som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av programmet. Kontakt din nettverksadministrator før du installerer programmer på en nettverksmaskin.

Lovmessig bekreftelse

Disse regler og betingelser skal overholdes i overensstemmelse med gjeldende norsk lov. Oppstår det tvister, skal de løses gjennom rettsvesenet i Norge.

Hvis noen av vilkårene eller betingelsene skulle bli dømt til å være ulovlige, ugyldige eller på noen annen måte umulige å håndheve etter loven i de enkelte landene hvor disse vilkårene skal virke, vil de bli slettet som enkeltstående klausul. Alle andre vilkår og betingelser vil bestå i fullt omfang og fortsatt være bindende og gjeldende.

Ford forbeholder seg retten til å endre enhver av disse regler og betingelser til enhver tid, ved å publisere endringene online på nettstedet. Hvis du ikke kan akseptere disse vilkårene i sin helhet, må du straks avbryte bruken av dette nettstedet

Fords politikk for personvern og privatlivets fred på Internett er beskrevet nedenfor. Informasjonen er supplert med en rekke spørsmål som også er tilgjengelige på nettet. Hvis du har spesifikke spørsmål som ikke er blant de mest alminnelige spørsmålene, er du velkommen til å skrive til oss.

Datasikkerhet på Internett

Ford Motor Company respekterer den retten hver enkelt bruker av dette nettstedet har til datasikkerhet. All informasjon om deg vil primært bli brukt i forbindelse med de tjenester du selv ber om, samt sekundært til å forbedre de mulighetene vi som virksomhet har til å tilby deg personlig service. Dette gjør vi ved å anvende informasjonen mest mulig hensiktsmessig.
Ut over dette vil all informasjon bare bli brukt innen Ford Motor Company*, assosierte virksomheter, deres byråer, forhandlere eller lisenstakere, og andre virksomheter som Ford har fast samarbeid med.

Alle data vil bli behandlet i overensstemmelse med gjeldende lover om personvern og datasikkerhet. Lagringen og databehandlingen kan finne sted utenfor eller innenfor EU. Som individ har du rett til å få vite hvilke data vi har lagret om deg, samt komme med rettelser hvis dette er nødvendig. Du har også rett til å be oss om ikke å bruke informasjonen. Vi vil gjøre alt vi kan for å respektere dine ønsker. Likevel kan bestemte lover forhindre det, især lover og regler relatert til sikkerhet eller finansiering (f.eks. når det handler om Ford Credit). Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å skrive til:

Ford Motor Norge AS
Att.: Kundeservice
Postboks 514
1410 Kolbotn

**) Ford Motor Company, basert i USA, ("FMC") inkluderer de firmaer der Ford eier minst 50%, inkludert de nasjonale Ford-virksomhetene. Med i denne avtalen hører også Mazda, selv om Ford eier mindre enn 50% i denne virksomheten.

Vanlige spørsmål om datasikkerhet

Disse oftest stilte spørsmålene om datasikkerhet stilt av privatpersoner supplerer Fords politikk innenfor sikring av dine data - og kan med fordel leses sammen med den offisielle teksten.

"Hvilke fordeler har jeg av at Ford samler inn data om meg?"
Datainnsamlingen hjelper oss med å oppnå følgende:

"Hvilke opplysninger blir registrert på Fords nettsted?"
Det er vår politikk å gi deg så stor kontroll over dine personlige opplysninger som mulig. Du kan for den saks skyld besøke Fords nettsted uten å fortelle oss hvem du er - eller uten å avgi opplysninger av noe slag. I noen tilfeller vil vi imidlertid trenge opplysninger fra deg, som f.eks. navn og adresse. Du vil alltid få beskjed før vi samler inn opplysninger om deg over nettet.

Vi samler bare inn personlige opplysninger som kan relateres direkte til deg når du har fullført Fords Internett-registreringsprosess.

Selv før du registrerer deg på nettet vil vi samle inn anonyme opplysninger om hvordan du bruker nettstedet. Dette er en vanlig standardprosedyre for mange hjemmesider på Internett. Disse opplysningene kan ikke identifisere deg, men skal hjelpe oss rent markedsføringsmessig med å forbedre våre servicetjenester.

Hvis du velger å gi Ford de opplysningene over Internett som vi har bruk for i vår dialog med deg, når du for eksempel foretar en bestilling eller vi gir deg et abonnement, så er det vår politikk å la deg få vite hvordan vi vil bruke opplysningene. Hvis du forteller oss at du ikke ønsker at opplysningene skal brukes til videre kontakt med deg, respekterer vi naturligvis dette ønsket.

"Hvordan samler og lagrer Ford informasjonen?"Nettstedet kan samle inn opplysninger om deg på forskjellige måter. Enten direkte, ved å be deg om å fylle ut informasjonsfelt, eller ved automatisk å registrere informasjon om deg når du besøker nettstedet. For eksempel kan vi samle inn data om din "reise" gjennom nettstedet, eller registrere de valgene du foretar underveis.

Informasjonen blir lagret på et sikkert sted, beskyttet av en kombinasjon av både fysiske og tekniske innretninger. Offentligheten eller eksterne virksomheter har ingen adgang til informasjonen.

"Hvor lenge vil Ford lagre mine personopplysninger?"
Ford lagrer dine opplysninger i et sikkert og beskyttet miljø så lenge vi mener det vil hjelpe oss med å forstå og betjene deg best mulig. Ut over dette kan lovgivingen forplikte oss til å lagre informasjonen i en bestemt periode. For å se hvordan du kan oppdatere eller endre de opplysningene vi har registrert om deg, bes du vennligst gå til det aktuelle spørsmålet i dette avsnittet.

"Hvor lagres personopplysningene mine?"
Ford opererer i mange land over hele verden. For å sette oss i stand til å levere kvalitetsservice til deg - og til alle andre kunder jorden rundt - administrerer vi våre nettsteder fra ett sentralt sted. Dette er i dag i USA, og selv om det der ikke foreligger et sett med lover for datasikkerhet, så forholder vi oss til den europeiske lovgivningen som krever at du spesifikt skal godkjenne at vi overfører og lagrer dine personlige data i USA.

"Hvorfor samler Ford inn denne informasjonen?"
Vi har nytte av denne informasjonen i våre bestrebelser på å forbedre våre serviceytelser. Vi vil gjerne skreddersy våre produkter og serviceytelser slik at de stemmer nøyaktig overens med dine behov.

"Hvem gjelder datasikkerhetspolitikken for?"
Datasikkerhetspolitikken gjelder for nettsteder som er designet for private forbrukere, og gjelder ikke for besøkende fra bedrifter.

"Legger Ford vekt på å beskytte barn?"
Det er viktig å beskytte barn på Internett. Derfor samler vi aldri inn eller tar vare på data fra besøkende som vi vet er under 13 år - med mindre foreldrene deres godkjenner barnas aktiviteter. Vi vil heller ikke kreve mer informasjon av barnet for å delta i en aktivitet enn vi krever av voksne. På forespørsel kan foreldre få se gjennom barnas personopplysninger, og få opplysningene slettet om de ønsker dette.

"Hva er cookies?"
Cookies, eller informasjonskapsler, er en teknologi som kan brukes til å skaffe deg skreddersydd informasjon fra et nettsted. En cookie er et dataelement eller en datafil som ikke er noe mer enn en linje med tekst, som et nettsted kan sende til nettleseren din for lagring på din maskin. Noen Ford-sider bruker cookies slik at vi kan betjene deg bedre neste gang du kommer tilbake til nettstedet. Det kan for eksempel være en cookie som sørger for at du ikke behøver å oppgi data som du allerede har gitt oss.

Du kan stille nettleseren inn for å gi deg beskjed når du mottar en cookie, slik at du kan velge om du vil akseptere den eller ikke.

"Hva er en kundeprofil?"
Enhver registrert kunde har en unik, personlig profil. Hver profil passer til et unikt personlig identifikasjonsnummer som hjelper oss med å sikre at du er den eneste som kan gå inn på din profil.

Når du registrerer deg, oppretter vi profilen din, og lager et personlig identifikasjonsnummer, som vi kan sende tilbake til din harddisk i form av en cookie. Denne koden er utelukkende din egen, og din billett til reiser over alle Fords nettsider, og den lar deg besøke hjemmesider uten å måtte fylle ut registreringsskjemaer med informasjon som du allerede har oppgitt den første gangen. Selv når du skifter datamaskin, behøver du ikke å registrere deg på nytt - bare bruk registreringsnummeret, så er du identifisert.

Kundeprofilen din kan også brukes til å skreddersy hva du får se på nettstedet vårt, slik at du bare får se stoff som faktisk er av interesse for deg.

FORDS VEILEDNING OM INFORMASJONSKAPSLER (COOKIE)

Hos Ford benytter vi oss av teknologier som informasjonskapsler, piksler og lokal lagringsplass. Vi benytter oss av disse teknologiene for å gjøre web-områdene våre brukervennlige, og for å gi deg et mest mulig tilpasset og relevant innhold. Denne veiledningen er laget for å forklare på en tydelig måte hva informasjonskapsler er; formålet med dem som blir brukt på Fords web-områder; og hvilke muligheter du har for å kontrollere eller slette dem – dersom du bestemmer deg for å gjøre det.

Hva er en informasjonskapsel?
Omtrent alle web-områder benytter seg av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som lagrer Internett-innstillinger. Den blir lastet ned via nettleseren din første gang du besøker et web-område. Neste gang du kommer tilbake til web-området på den samme enheten, sjekker nettleseren om det finnes en tilhørende informasjonskapsel (dvs. om den inneholder web-områdets navn). Deretter brukes dataene inni informasjonskapselen og de blir sendt tilbake til web-området. Det gjør at web-områder kan gjenkjenne at en nettleser har besøkt web-området før, og i noen tilfeller kan innholdet tilpasses på grunn av dette.

Fordelene med informasjonskapsler
Noen informasjonskapsler er enormt nyttige, særlig dersom du har besøkt et web-område mange ganger tidligere, de kan dermed gi en mer brukervennlig besøksopplevelse. Forutsatt at du bruker den samme enheten og nettleseren som tidligere, kan de f.eks. huske dine preferanser, gi oss informasjon om hvordan du bruker web-området, og tilpasse innholdet til dine interesser og behov. Informasjonskapslene som brukes på vårt web-område samler ikke inn informasjon som kan identifisere deg personlig.

Nedenfor er en tabell over de vanligste informasjonskapslene som brukes på Fords web-områder. Tabellen beskriver hvor de finnes og hva de gjør.
Kontroll og sletting av informasjonskapsler
Dersom du vil endre hvordan nettleseren bruker informasjonskapsler som for eksempel hvordan du blokkerer eller sletter informasjonskapsler fra Fords web-områder (eller fra hvilket som helst web-område), kan du endre dette fra nettleserens innstillinger.

For å kontrollere informasjonskapsler godtar de fleste nettlesere at du enten aksepter eller avslår alle informasjonskapsler, bare aksepterer bestemte typer av informasjonskapsler eller varsler deg hver gang et web-område ber om å lagre en informasjonskapsel. Det er også enkelt å slette en informasjonskapsel som er lagret på enheten av en nettleser.

Framgangsmåten for å kontrollere og slette informasjonskapsler varierer etter hvilken nettleser du bruker. For å finne ut hvordan du gjør det med en spesifikk nettleser, bruk nettleserens hjelpefunksjon, eventuelt gå til http://www.aboutcookies.org. Her finner du en trinnvis forklaring om hvordan du kontrollerer og sletter informasjonskapsler på de fleste nettlesere.