Datasikkerhet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen (“personvernerklæring”) beskriver hvordan Ford Motor Company, Ford Motor Norge AS - (“Ford”, “vi”, “vår” eller “oss”) bruker informasjon om deg (din “personlige informasjon”) som samles inn når du besøker denne nettsiden (“nettsiden”) eller når du kontakter oss ved bruk av den informasjonen som gis her.

Denne personvernerklæringen dekker også behandlingen av din personlige informasjon når du kjøper produkter eller tjenester via nettsiden vår.

I tillegg til denne erklæringen, har noen Ford-produkter og -tjenester (inkludert noen Ford-apper) sine egne personvernregler som beskriver mer detaljert hvordan din personlige informasjon brukes i visse sammenhenger. Du kan også se brukerveiledningen din eller, om nødvendig, den tilhørende appen for informasjon om hvilke data kjøretøyet ditt behandler og bruker.


Hvem vi deler din personlige informasjon med

Dine personlige opplysninger kan fremlegges overfor

For å overholde våre juridiske forpliktelser til å gi utslippsdata, samler vi inn informasjon om drivstoff- og/eller strømforbruket ditt og sender dette, sammen med kjøretøyets identifikasjonsnummer, til EU-kommisjonen og Det europeiske miljøbyrået (EEA). Dataene samles inn via det modemet som er installert i kjøretøyet (hvis du har et kjøretøy med nettverksforbindelse) og/eller som del av vedlikeholdet eller reparasjon av kjøretøyet. Du kan motsette deg denne databehandlingen til enhver tid. Hvis du ønsker å gjøre dette, bes du bruke kontaktadressene som gis i “Dine rettigheter som datasubjekt”.


Overføring av din personlige informasjon internasjonalt

Din personlige informasjon vil bli behandlet i overensstemmelse med gjeldende norske databeskyttelseslover og kan overføres innenfor det europeiske økonomiske fellesskapet (“EEA”), i tillegg til land utenfor EEA (inkludert USA). Landene som din personlige informasjon overføres til, gir kanskje ikke et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse etter EU-kommisjonens oppfatning. Når vi overfører dine personlige opplysninger utenfor EEA, vil vi derfor foreta passende sikringstiltak i overensstemmelse med våre rettslige forpliktelser for å sikre at din personlige informasjon beskyttes på tilstrekkelig måte, uten hensyn til hvilket land de overføres til. Disse tiltakene kan omfatte, men er ikke begrenset til, innhenting av kontraktsmessige forsikringer fra tredjeparter som har tilgang til din personlige informasjon, og hvor de forplikter seg til å beskytte din personlige informasjon, i det minste i den grad de er beskyttet innenfor EEA. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan Ford beskytter din personlige informasjon når den overføres utenfor EEA eller få kopi av garantier som Ford tilbyr vedrørende beskyttelse av din personlige informasjon dersom den overføres, bes du kontakte oss på nedenstående adresse.

Hvilken personlig informasjon vil vi bruke?

Ford samler inn personlig informasjon fra nettsiden:

På nettsiden kan du levere personlig informasjon inkludert:

I tillegg vil vi sammenstille denne informasjonen - i den grad det er tillatt - og den informasjonen vi har om deg eller dine interesser, din sosio-økonomiske og sosio-demografiske status, online identifikasjonsnavn og nåværende kontaktdetaljer samlet inn av tredjepart, som markedsføringsbyråer.

Ford kan også være juridisk forpliktet til å behandle bestemt personlig informasjon. Vi kan også være forpliktet til å behandle din personlige informasjon på grunnlag av et kontraktsforhold med deg. Ved å ikke gi slik informasjon, kan oppfyllelsen av disse forpliktelsene forhindres eller forsinkes.


Hvordan bruker vi din personlige informasjon

Vi bruker den personlige informasjonen vi samler inn fra nettsiden til å:

Hvor lenge kan vi oppbevare din personlige informasjon

Ford lagrer din personlige informasjon i en identifiserbar form så lenge det er nødvendig med tanke på årsaken til at den ble samlet inn, og for å oppfylle rettslige og lovpålagte forpliktelser. Generelt vil dine personlige opplysninger derfor bli lagret så lenge en av de følgende betingelsene gjelder:

Rettslig begrunnelse for bruk av din personlige informasjon

Det finnes ulike rettslige grunnlag for bruk av din personlige informasjon. Vi behandler og bruker din personlige informasjon i følgende tilfeller:

Automatisert beslutningsprosess

Ford reserverer retten til å slå sammen din personlige informasjon og bruke automatiserte beslutningsprosesser for ovennevnte formål og;

Dette kan inkludere, for eksempel, å vurdere vår distribusjonsstrategi, evaluere effektiviteten ved vår markedsføring- og kundeservice, gjennomføre markedsanalyser og identifisere produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, og kontakte deg for å fortelle deg om slike produkter og tjenester.

I visse tilfeller kan automatiserte beslutninger tatt av Ford ha en juridisk eller lignende innvirkning på deg. Ford vil imidlertid bare foreta automatiserte beslutninger av denne typen dersom:

Under visse omstendigheter kan du protestere mot bruken av automatiserte beslutningsprosesser eller be om at automatiserte beslutninger blir vurdert av en person.

Innsamling av data fra andre kilder

Ford er forpliktet til å tilpasse kommunikasjonen og samhandlingen så nært som mulig til dine behov. Ford forbeholder seg derfor retten til å bruke informasjon om deg innhentet fra offentlig tilgjengelige kilder og fra tredjeparter (se avsnittet ovenfor “Hvilken personlig informasjon vil vi bruke?”) for å finne ut hvilke Ford-produkter og -tjenester som kan være av interesse for deg. For eksempel kan leverandører av analyse- og reklametjenester analysere data samlet inn på nettet eller fra andre kilder for å få informasjon om dine demografiske egenskaper og interesser, for eksempel å utlede hvilken aldersgruppe du tilhører og hvilke typer produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. På bakgrunn av denne informasjonen kan Ford gi (i samsvar med dine kommunikasjonspreferanser) informasjon om de relevante produktene og tjenestene og kan bruke informasjonen som er tilgjengelig om deg til å informere sine servicesentre hvis du kontakter dem. Ford kan også samarbeide med tredjeparter og vise reklame som er tilpasset dine behov på sosiale mediaplattformer eller, hvis du har samtykket til bruk av cookies, når du surfer på Internett eller besøker andre nettsteder. Hvis du ikke ønsker å motta reklamemateriell, henviser vi til avsnittet “Dine rettigheter som datasubjekt”.


Dine rettigheter som datasubjekt

Som individ har du rett til å be om informasjon vedrørende de opplysningene som Ford har lagret om deg og hensikten med lagringen av opplysningene, i tillegg til å få tilgang til disse dataene og, hvis nødvendig, foreta rettelser. I visse tilfeller har du også rett til å protestere mot Fords bruk av din personlige informasjon, f.eks. kontakt for markedsundersøkelsesformål eller samle dataene dine fra forskjellige kilder; å be om blokkering eller sletting av din personlige informasjon eller å motta din personlige informasjon i et vanlig brukt elektronisk format for å overføre dem til tredjeparter (dette blir ofte referert til som retten til "dataportabilitet").

Hvis du har gitt samtykke til bruken av din personlige informasjon (se avsnittet “Rettslig begrunnelse for bruk av din personlige informasjon”), har du rett til å trekke tilbake dette samtykket til enhver tid.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om bruken av din personlige informasjon eller hvis du ønsker å få tilgang til de opplysningene som er lagret av Ford om deg, eller benytte deg av øvrige rettigheter som du har krav på i denne forbindelse, vennligst bruk følgende kontaktinformasjon:

Ford Motor Norge AS
Att.: Kundeservice
Postboks 514
1410 Kolbotn

E-mail: mail@ford.com

Vennligst informer Ford hvis du ønsker å oppdatere din personlige informasjon i tilfelle endringer eller hvis du ønsker å få utbedret feil i dataene som er lagret av Ford.

Ford har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig. Du kan kontakte dem på dpeurope@ford.com.

Hvis du har noen klager på bruken av din personlige informasjon, håper vi at du vil kontakte Ford først. Imidlertid kan du også rette en klage til Datatilsynet, som er den myndigheten som ivaretar dette i Norge.

Andre nettsteder og sosiale nettverk

Nettstedet kan inneholder linker til andre nettsteder som er utenfor vår kontroll og som ikke dekkes av denne personvernerklæringen. Hvis du går inn på andre nettsteder med oppgitte linker, kan operatøren av disse nettstedene samle inn informasjon om deg som de bruker i samsvar med sine personvernklausuler, og som kan avvike fra denne.

Nettstedet gir deg også muligheten til å dele eller følge informasjon om Ford, Fords nettsider eller produkter og/eller tjenester som er tilgjengelig via dens funksjoner (f.eks. bruke knappene “del denne”, “like” eller “følg”.

Vi leverer denne funksjonaliteten for å stimulere interessen for våre nettsider og Ford, og for at du kan dele og følge meninger, nyheter og anbefalinger med dine kontakter. Du bør imidlertid være oppmerksom på at når du deler personlig informasjon på et sosialt nettverk, kan den informasjon bli samlet inn og gjort offentlig tilgjengelig av leverandøren av det sosiale nettverket, inkludert via søkemotorer på Internett.

Du bør alltid lese grundig gjennom personvernklausulen på enhver nettside du besøker eller sosiale nettverk som du benytter for å dele informasjon, slik at du forstår deres personvernpraksis.

På visse deler av dette nettstedet kan besøkende bli bedt om å bruke Googles reCAPTCHA-verktøy, slik at en integritetskontroll kan utføres for å sikre at en robot ikke bruker visse funksjoner på nettstedet.

Google samler inn informasjon om maskinvare og programvare, slik som enhets- og applikasjonsdata, for å utføre disse kontrollene.

Google eies og drives uavhengig, og data som samles inn av Google er underlagt deres egne personvernregler. Vi anbefaler at du leser Googles personvernregler på http://www.google.com/privacy.html og Googles "Hvordan Google bruker informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre" (på www.google.com/policies/privacy/ partnere/), slik at du forstår hvordan dataene samles inn, brukes og deles.

Behandling av personlig informasjon om personer under 16 års alder

Vi behandler ikke bevisst personlig informasjon om personer under 16 år. Hvis du gir oss tillatelse til å kontakte deg, f.eks. til reklameformål, går Ford ut fra at du er eldre enn 16 år.

Endringer i denne personvernerklæringen

Ford reserverer seg retten til å endre denne erklæringen fra tid til annen. Ford vil informere deg om endringene hvis dette gjøres. Hvis slike endringer er avgjørende, vil Ford informere deg i god tid og gi deg muligheten til å utøve dine rettigheter vedrørende dine personlige opplysninger (f.eks. protestere mot at de behandles).

ANSVARSFRASKRIVELSE

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® er varemerker som tilhører Ford eller deres tilknyttede selskaper.

Fords politikk innebærer kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne online-publikasjonen. Bilder kan også variere. Denne online-publikasjonen inneholder både originalt Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. *Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler merket med våre leverandørers varemerker kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette finnes via garanti-ikonet som vises sammen med hvert eneste produkt, eller hos din Ford-forhandler. Montering av tilbehør kan påvirke drivstofforbruket for din bil. Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth® SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPhone/iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere.

" " " "